Buro voor Coaching en Training

De uitspraak over “de neuzen” wordt regelmatig gebruikt als men vindt “dat alle neuzen in dezelfde richting moeten wijzen”. Maar geldt dat wel voor iedere situatie? Welke voordelen biedt diversiteit? Wanneer maakt diversiteit jou/jullie krachtiger/effectiever?

Voor Jan Aart Coaching start ieder contact met de "Waaromvraag". Samen verhelderen wat aanleiding en doel zijn. Het beeld dat hierdoor ontstaat helpt antwoorden te vinden op de vraag over "de neuzen" en andere relevante vragen.

Ieder mens en iedere groep/ieder team is anders. Het Wat en Hoe vraagt daardoor om maatwerk bij zowel Coaching als Training.