Waaraan denk jij bij teamcoaching?

Bij teamcoaching richt de focus zich in de eerste plaats op de interactie tussen de teamleden, de samenwerking binnen de groep. Het resultaat kan meer zijn/worden dan de som der delen. Resultaat en werkplezier gaan hand in hand. Als er binnen een team een zekere flow ontstaat gaat het team swingen. Wie wil er geen onderdeel uitmaken van een “winning team”?

 

 

"Een winning team wordt je niet vanzelf"

 

Ieder teamlid brengt eigen kennis, vaardigheden en persoonskenmerken in. Door verschillen kunnen mensen in elkaars allergie komen. En ja, als ze elkaar aanvullen wordt je samen sterker. En dus helpt het als enkele neuzen een andere kant op wijzen. Dat verlangt wel dat teamleden elkaar vertrouwen, de basis voor resultaat én werkplezier.

 

Intake

Meer nog dan bij individuele coaching is een gedegen intake van belang voor de start van een teamtraject. Wat zijn aanleiding en doel en delen alle teamleden dit? En zo niet, wat zegt dit dan?

Jan Aart Coaching maakt in de intakefase o.a. gebruik van het drie brillen model en/of het vier fasen model.

 

 

 

 

Ons aanbod

Teamcoaching is altijd maatwerk. De analyse gemaakt tijdens de intakefase plus de geïnventariseerde behoeften van de teamleden zijn richtinggevend. Op basis hiervan doen wij een voorstel.

 

Bij de uitvoering maken wij o.a. gebruik van:

  • MBTI, gecertificeerd Practitioner
  • Ervaringsleren, gediplomeerd coach ervaringsleren (Leren door Doen)
  • Patrick Lencioni, de 5 frustraties van teamwork
  • Principes van Groepsdynamica en Interventiekunde

 

Heb jij/hebben jullie behoefte aan meer informatie of wil je een afspraak maken voor een intakegesprek? Voel je vrij te bellen of te mailen.