Waaraan denk jij bij teamcoaching?

Teamcoaching richt zich op de interactie tussen de teamleden onderling en die met de leidinggevende. In welke mate is er sprake van verbinding en samenwerking? Hoe staat het met het onderlinge vertrouwen? Of is er sprake van gedoe?

Het resultaat kan meer zijn/worden dan de som der delen. Resultaat en werkplezier gaan hand in hand. Als er binnen een team een zekere flow ontstaat gaat het team swingen. Wie wil er geen onderdeel uitmaken van een “winning team”?

 

 

"Een winning team wordt je niet vanzelf"

 

Ieder teamlid brengt eigen kennis, vaardigheden en persoonskenmerken in. Door verschillen kunnen mensen in elkaars allergie komen. En ja, als ze elkaar aanvullen kunnen ze elkaar versterken. En dus kan het helpen als enkele neuzen een andere kant op wijzen. Dat verlangt wel dat teamleden elkaar vertrouwen, de basis voor resultaat én werkplezier.

 

Intake

Een geslaagd teamtraject start met een gedegen intake met de leidinggevende en de teamleden. Wat zijn aanleiding en doel en delen alle teamleden dit? Hoe groot is het verlangen om te veranderen of de pijn die de huidige situatie oproept?

Jan Aart Coaching maakt in de intakefase o.a. gebruik van het drie brillen model en/of het vier fasen model (TGI).

 

 

 

Ons aanbod

 

Teamcoaching is altijd maatwerk. De analyse gemaakt tijdens de intakefase samen met de geïnventariseerde behoeften van de teamleden en de leidinggevende zijn richtinggevend. Op basis hiervan doen wij een voorstel.

 

Bij de uitvoering maken wij o.a. gebruik van:

  • MBTI, wij werken met gecertificeerde Practitioners
  • Ervaringsleren, gediplomeerd coach ervaringsleren (Leren door Doen)
  • Patrick Lencioni, de 5 frustraties van teamwork
  • Het gedachtengoed van systemisch werken/bedrijfsopstelingen
  • Principes van Groepsdynamica en Interventiekunde

 

Heb jij/hebben jullie behoefte aan meer informatie of wil je een afspraak maken voor een intakegesprek? Voel je vrij te bellen of te mailen.