Privacyverklaring

 

Jan Aart Coaching, gevestigd Trilgras 3, 7623 EM Borne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

www.janaartcoaching.nl

Trilgras 3

7623 EM Borne

+31 611569349

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jan Aart Coaching verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • (Organisatie)adresgegevens; logo bedrijf
 • Telefoonnummer, doorkiesnummer, mobiel nummer (werk);
 • E-mailadres (werk);
 • Functie of rol bij uw organisatie, die u actief verstrekt, in correspondentie en/of telefonisch;

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@janaartcoaching.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jan Aart Coaching verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het versturen van offertes, rapporten, verklaringen, mededelingen en facturen;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Om u per email evaluatieformulieren te kunnen toesturen, betreffende de door ons bedrijf uitgevoerde opdrachten;
 • Jan Aart Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Jan Aart Coaching neemt nimmer op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jan Aart Coaching) tussen zit.

 

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van onze diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, raadpleeg hiervoor uw browser voor meer informatie.

Via onze website worden cookies geplaatst van Google om Google Analytics te laten functioneren. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. Algemene bezoekgegevens waaronder het IP-adres van computers, het tijdstip van opvraging en gegevens die browsers meesturen worden bijgehouden. Deze gegevens gebruiken wij voor analyses van het bezoek- en klikgedrag om de werking van onze website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en door ons niet aan derden verstrekt. Google brengt de verkregen informatie echter over naar servers in de Verenigde Staten en slaat de gegevens op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan de verkregen gegevens wel verstrekken aan derden als het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of als andere partijen de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. Meer informatie hierover leest u in het privacy beleid van Google. Hier treft u ook het privacy beleid van Google Analytics aan.

 

Bewaartermijn

Jan Aart Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Jan aart Coaching verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jan Aart Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@janaartcoaching.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U kunt hiervoor bijvoorbeeld de door de overheid beschikbaar gestelde app "KopieID" gebruiken. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Klachtrecht

Jan Aart Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jan Aart Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie via info@janaartcoaching.nl