De training Verbindend Communiceren van Jan Aart Coaching is een maatwerktraining. Wat vormt de aanleiding en welk doel staat voor ogen? Aan welke tijdsinvestering wordt er gedacht? Welke individuele behoeften hebben de deelnemers? Wat helpt om de oogst van de training effectief toe te passen in de dagelijkse praktijk? Welke begeleiding is hierbij helpend? Wilt u gebruik maken van een online platform dat drempelverlagend werkt om daadwerkelijk aan de slag te gaan met feedback?

Verbindend Communiceren is meer dan een communicatietraining. Effectieve communicatie is een middel om tot effectieve samenwerking te komen, binnen en buiten de werkomgeving.

 

 

 

Verbindend Communiceren put onder andere uit het werk van:

 

  • Marshall Rosenberg - Geweldloze communicatie
  • Stephen Covey – De 7 eigenschappen van effectief leiderschap
  • Albert Ellis – Rationeel Emotieve Training (RET)
  • Breinkennis 

 

 

 

Voor nadere informatie, bel of mail met Jan Aart Coaching.