De training Doelgerichte Gespreksvoering biedt handvatten voor het voeren van het goede gesprek. Wat helpt om zoveel mogelijk relevante informatie boven tafel te krijgen en hoe vergroot je de kans dat deze betrouwbaar is.

Waarin vinden jij en de ander elkaar als de situatie waarbinnen jullie elkaar spreken suggereert dat belangen van elkaar verschillen? Kunnen jullie een eerste of volgende stap zetten als jullie je focussen op datgene waarover jullie het eens zijn?

 

Een goed gesprek brengt het behalen van doelen dichterbij. Het vraagt om:

 

  • Kennis van helpende methodieken
  • voldoende (communicatie)Vaardigheden om deze toe te passen
  • een helpende Attitude. Dat wil zeggen hoe jij je verhoudt tot de ander, eventuele wet- of regelgeving, wat van jou wordt verwacht hoe jij je werk uitvoert, de toe te passen methodiek etc.

 

Het te behalen resultaat wordt door deze drie pijlers samen beinvloed.

Doelgerichte Gespreksvoering begint bij de vraag wat het doel van de gesprekken is die jij of jouw teamleden voeren.

 

Het verhelderen van dit doel vormt een belangrijk aandachtspunt in ons intakegesprek. De training is maatwerk en de uitwerking ervan start bij dit doel. Wat vraagt dit van de wijze waarop in de training aandacht wordt besteed aan de drie genoemde pijlers?

 

 

“Als het niet simpel kan begin er dan niet an”.

 

Jan Aart Coaching is overtuigd van het belang dat de toe te passen methodiek niet te complex is.Hoe maken we complexe zaken simpel?

We leren vooral door te doen. Het oefenen van methodiek en vaardigheden neemt een belangrijke plaats in de training in.

Als iets maatwerk is dan geldt dit wel voor de derde pijler. Samen, bij voorkeur met opdrachtgever en deelnemers, bepalen we waaraan aandacht besteed dient te worden.