Wat is het effect als we sommige zaken niet met elkaar bespreken?

Hoe goed luisteren we naar de ander?

Kunnen en durven we feedback te geven en te ontvangen?

 

Hoe we met elkaar communiceren is van grote invloed op de te behalen resultaten en het werkplezier. Effectieve communicatie bevordert een effectieve samenwerking. Kennis over verbindend praten en luisteren en de toepassing hiervan (vaardigheden) bevorderen effectieve communicatie.

En ja, goede communicatie vraagt om meer. Het verlangt dat we in contact met elkaar komen, dat er verbinding ontstaat. Daarbij spelen persoonskenmerken van jezelf en de ander een rol. Hoe kijken wij naar onszelf, de mensen in onze omgeving en de wereld als geheel?

De training “Verbindend Communiceren” biedt het beste van twee werelden. Er is aandacht voor kennis en vaardigheden en dat wat verbinding bevordert.

Jan Aart Coaching gaat bij deze training uit van maatwerk. Wat vormt de aanleiding en welk doel staat voor ogen? Aan welke tijdsinvestering wordt er gedacht? Welke individuele behoeften hebben de deelnemers? Wat helpt om de oogst van de training effectief toe te passen in de dagelijkse praktijk? Welke begeleiding is hierbij helpend?

Verbindend Communiceren is meer dan een communicatietraining. Effectieve communicatie is een middel om tot effectieve samenwerking te komen, binnen en buiten de werkomgeving.

 

Verbindend Communiceren put onder andere uit het werk van:

  • Marshall Rosenberg - Geweldloze communicatie
  • Stephen Covey – De 7 eigenschappen van ...
  • Albert Ellis – Rationeel Emotieve Training (RET)
  • Breinkennis 

 

"For millions of years mankind

lived just like the animals.

 

Then something happenend 

which unleashed the power

of our imagination. 

We learned to talk"

 

Stephen Hawking